Pályázataink

Kedvezményezett neve: Jakab János egyéni vállalkozó
Projekt címe: Mérlegkészítő üzem létesítése Jakab János egyéni vállalkozónál
A szerződött támogatás összege: 49 701 281
A támogatás mértéke: 30%
A projekt befejezési dátuma: 2021.03.31.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00338

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés alappillére a gyártási kapacitás elhelyezésére szolgáló acél vázszerkezetű, szendvicspanel tető és oldalfal burkolatú, energiahatékony új csarnok megépítése, melyre az építési engedélyt is megkapták. A daruzott csarnokrész (lakatosműhely) az acélszerkezetek gyártására szolgál, melyhez közvetlenül csatlakozik az iroda ill. szociális rész. A második rész egy fedett szín, amely nyersanyag tárolásra szolgáló nyitott raktár, ill. a kazánház került erre a részre. A harmadik részben két felületi megmunkáló helyiség valamint kompresszorház került elhelyezésre. A felületi megmunkálóban az acélszerkezetek felületkezelése, azaz homokfúvás történik, ide kapcsolódik az – a levegőben szálló/lebegő finom homok porhoz – elszívó, leválasztó és visszatápláló rendszer. Az előkészítő helyiségben a felületkezelés előtti megmunkáló tevékenységek zajlanak. A csarnok fűtési igényét fealgázosító kazán fogja biztosítani, a kiszolgáló helyiségeket pedig ettől elkülönítetten levegő-víz hőszivattyúval lehet majd hűteni/fűteni. Az épület energiafelhasználását napelemes rendszerrel kívánják kiváltani. A becsült fogyasztás a tevékenység és a telepítendő berendezések ismeretében 10kW névleges teljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer kiépítését indokolja. A vagyonvédelmet 16 csatornás IP kamerarendszer és 8 zónás riasztóközpont biztosítja.

A gyártási kapacitás a mérlegtestek és különböző mérlegelemek előállítását teszi lehetővé. A nagyméretű acél elemek, szerkezetek mozgatására 8t/14,9m fesztávú futódaru kerül telepítésre 15 méteres darupályával. A mérlegelemek pontos, szakszerű rögzítéséhez egy védőgázas, fogyóelektródás, félautomata hegesztőgép beszerzése szükséges. A fúró-maró gép a hídmérlegek, raktári mérlegek cellabefogóinak elkészítésére szolgál elsősorban, de a kisebb raktári és asztali mérlegek alkatrészeinek előállítására is alkalmas. A lemezhajlító a hídmérlegek és a raktári mérlegek teherfelvevő lemezburkolatának meghajlításához, a hídmérleg közösítő dobozainak elkészítéséhez szükséges. A kompresszor a homokfúvó táplálásához kerül beszerzésre, de egyéb gépek levegőellátását is biztosítani tudja pl. plazmavágó, festőpisztoly, légkulcs, köszörű. A szalagos fémfűrésszel az alapanyag darabolható az előállítandó mérlegtípus alkatrészméreteinek megfelelően. A homokfúvó kabinban az új termékek ledarabolása után a termékek fémtisztára tisztítása történik. A magasnyomású mosó az berendezések tisztán tartására, a homlokvillás targonca az elkészült termékek és az anyagok munkafolyamatok közötti mozgatására szolgál.

A gyártási tevékenység támogatására, a rendelések fogadására, a többi telephellyel való kapcsolattartás érdekében kialakítandó kétszintes kiszolgáló – irodarészben saját belső informatikai hálózatot építenek ki. Szerver – hálózati központtal -, valamint 2 PC munkaállomás kerül beüzemelésre, továbbá az iratkezeléshez, nyomtatáshoz, sokszorosításhoz szükséges nyomtatót és szkennert is magában foglaló multifunkciós készülék és egy lézernyomtató.


Kedvezményezett neve: Jakab Mérleg Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Moduláris szerkezetű hídmérleg prototípus kifejlesztése a Jakab Mérleg Szerviz Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 27 916 319
A támogatás mértéke (%-ban): 59,279295%
A projekt befejezési dátuma: 2020.09.28.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01221

A projekt tartalmának bemutatása:

A) Támogatási kérelem szakmai tartalma:

Vállalkozásunk a hídmérlegek területén eddig értékesítéssel és egyéb kiegészítő szolgáltatások nyújtásával foglalkozott, melyhez kapcsolódóan több, mint 25 éves múlttal rendelkezünk. Jelen projekt keretében tevékenységünket az acél hídmérleg alvázak gyártásával szeretnénk bővíteni. Az évek során több gyártó számos mérlegalváz típusának előállításában közreműködtünk, szereltük és üzemeltük be azokat. A tapasztalataink során megállapítottuk, hogy a nagy méretek és a több tonnás elemek súlya megnehezíti a gyártást, a szállítást, az üzembe helyezést és szerelést is.

Az alvázak gyártása az országban jelenleg két helyen, Hódmezővásárhelyen és Pécsen zajlik. Mivel a szállítás többlet költséggel jár, ez jelentősen megnöveli a mérlegek árát. A hidak összeszerelt állapotban kerülnek kiszállításra, melyek az egyedi és nagy méretek miatt (egy elem 3×6 méteres), csak speciális, szélesárú szállítása alkalmas járművekkel, valamint útvonalengedéllyel szállíthatók. Az elemeket nagy teljesítményű (20- 30 tonna teherbírású) autódaru segítségével lehet mozgatni, mely a le és fel rakodást is nehezíti. Ekkora darut nem minden esetben lehetséges a telepítés helyszínének közelében bérelni. A logisztikai lehetőségeket is számba véve a rugalmas munkavégzés olykor nem, vagy nehezen megvalósítható. Ezen problémák megoldását a híd alváz mobilisabb kivitelezésében látjuk, így jelen prototípus fejlesztési projekt is ezen témára specializálódik.

A pályázat célja a kísérleti fejlesztés keretében a hídmérleg gyártás tevékenység meghonosítása a vállalkozásnál, ehhez kapcsolódóan a piaci igényekhez illeszkedő, új típusú hídmérlegcsalád kifejlesztése, amelyből 1 db prototípus létrehozása, tesztelése és végleges, piacképes termék megvalósítása a cél. A pályázat keretében szeretnénk kifejleszteni egy 18 m-es hídmérleg acélszerkezetet, amely berendezés megfelel a MKEH előírásoknak. Az alvázak tervezésénél fontos szempont, hogy moduláris szerkezetet alakítsunk ki, így a gyártandó hidak különböző méretekben részegységekből összeállíthatók. További gyártástechnológiai szempont a későbbi gyártósori automatizálhatóság biztosítása. A pályázat keretében kifejlesztett hídmérleg beépített tengely terhelésmérővel rendelkezik, mely hitelesített adatot szolgáltat, ezzel a hozzáadott funkcióval kiválthatóak a napjainkban használatos tengelyterhelésmérő eszközök, melyek adatszolgáltatása nem hiteles.

A fejlesztéssel az elemrészek súlyminimalizálását célozzuk meg, a járó felület megerősítésével a kerekek nyomvonalában. A konstrukciónk segítségével egy mobilabb mérleget kapunk, amit egy kisebb darus tehergépkocsival is könnyedén lehet szállítani és mozgatni. Szükség esetén, a megrendelő kérésére gépkocsiparkunk lehetővé teszi, hogy saját darus tehergépkocsinkkal valósítsuk meg a szállítást és beüzemelést. Ezáltal a munkaerőigény és a beüzemelés költsége is jelentős mértékben csökken.

A projekt keretében tervezett hídmérleg részegységei és funkciói, illeszkedve a piaci igényekhez magas technológiai színvonalat képviselnek, és jó alapot képeznek a termék funkciók további bővítésére. A jelenleg elérhető legmodernebb technológiai elemek beépítésével növeljük a termék hozzáadott értékét, hasznosíthatóságát és versenyképességét. A tervezett hídmérleg család digitális cellával készül. A digitális cella beépítése több szempontból is fontos: egyrészt távkapcsolat létesítésével hibakijelző funkció működik, ahol a konkrét meghibásodások beazonosíthatóak, ezzel a szerviz hatékonyság növelhető, valamint költségmegtakarítás érhető el. Másrészt egy program segítségével egy hatékony raktárkezelő funkciót tudunk létrehozni, ami a rendszer összes elemének (fuvarozók, szállítók, sofőrök, anyagok) logisztikai folyamatait kezelni tudja, adatgyűjtésre és adattovábbításra is alkalmas. További elérhető funkció lehet akár a távvezérlés is például okos telefonnal vagy tablettel.

Az újnak számító konstrukciós megvalósítással egyedülálló fejlesztés lesz az országban, de a környező országokban működő versenytársainkkal szemben is.

B) Megvalósítandó tevékenységek:

A pályázat segítségével egy korszerű, széles körben felhasználható moduláris kialakítású acél hídmérleg alváz létrehozása a fő célunk, valamint erre alapozva egy magas technológiai színvonalú hídmérleg összeállítása. A megvalósítás során a tervezett termékcsalád egy mérettípusát hozzuk létre. A választásunk azért esett erre, mert méreteiből adódóan sűrűn vagy leggyakrabban használt a piacon.

A prototípus létrehozásának fázisai:

 1. A prototípus megtervezése: a mérlegcsalád egy adott típusának megtervezése, a család sajátosságainak figyelembevételével. Műszaki leírások elkészítése a munkafázisok fontosabb mozzanatainak leírása, statikai és mechanikai szempontok figyelembevételével.
 2. Anyagszükséglet felmérése, anyagszükségleti terv készítése
 3. Szükséges eszközök beszerzése: A projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése
 4. Alapanyag beszerzése
 5. A tervek alapján az alváz alkatrészeinek méretre darabolása, a méretezés, anyagminőség ellenőrzése.
 6. A mérlegalváz elemek részleges összeszállítása, hegesztéses eljárással, többszörös méret ellenőrzése mellett. A mérleghez szükséges műszer, mérőcella, cellakábel és egyéb működéshez szükséges berendezések megrendelése.
 7. A későbbiekben nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető elemek
 8. A híd szerkezet elemeinek terv szerinti összeállítása, rámpák elkészítése.
 9. Felületkezelés
 10. A munkavédelmi jelölések felfestése a hossz- és kereszt irányban.
 11. A híd acélszerkezet és rámpák összeállítása, ledaruzása a prototípus megvalósításának helyszínén.
 12. A kész összeállított hídmérleg tesztelése, hibák kiszűrése.
 13. A tesztelés során felmerülő hibák kijavítása, újratesztelése.
 14. 14.A kész hídmérleg üzembe helyezése, a korábban tapasztalt hibák keresése. A mérleg pontosságának beállítása ha szükséges és a hídmérleg MKEH előírásoknak megfelelő hitelesítése.
 15. Egyéb tevékenységek:
  Piackutatás
  Marketing elemek kivitelezése
  Kiállításon való részvétel, nyilvánosság biztosítása

C) Létrejövő eredmények:

A pályázat keretében tervezett prototípus a TMSJ-18 típusú 18 m-es hídmérleg acélszerkezetet és hozzá tartozó rampa. A tervezett hídmérleg 4 db mérő gerendából áll, a mérőgerenda szerepe az erőmérő cellák pozícionálása és a teher átadása a talajra. Az általunk kifejlesztett acélszerkezetű hídmérlegcsalád beépítésének egyik változata a rámpás kialakítás. A hídmérleg teljes egészében a földfelszín felett kerül elhelyezésre és ennek következtében a rájárás rámpa kialakításával lehetséges. Az acél hídmérleg a beton alaptestekben elhelyezett acéltalpakra fekszik fel és így a híd felső síkja 370mm. Ezt a magasságkülönbséget hidalja át a rámpa, amelynek min. 4,5m vízszintes vetületi hossza és 370 mm magassága van. Az acél hídmérlegek a gépjárművek által szállított anyagok (darabos, ömlesztett) mérésére szolgálnak. A berendezés megfelel a MKEH előírásoknak. Tervezett teherbírás: Maximum terhelhetősége 60t, tengelyenként 12t.

Az alvázak moduláris elemekből állnak össze, így könnyen lehetséges a különböző hosszúságú mérlegek összeállítása és a következőkben bármilyen hosszúságú mérleg legyártása. Ezzel a megoldással létre tudjuk hozni az alvázak teljes palettáját.

A mérlegalváz család tervezett típusai:

Kettő mérőgerendás hídmérlegek a következők:

Típus: TMSJ-6, hossza: 6,0 m
Típus: TMSJ-8, hossza: 8,0 m

Három mérőgerendás hídmérlegek a következők:

Típus: TMSJ-10, hossza: 10,0 m
Típus: TMSJ-12, hossza: 12,0 m
Típus: TMSJ-14, hossza: 14,0 m

Négy mérőgerendás hídmérlegek a következők:

Típus: TMSJ-16, hossza: 16,0 m
Típus:TMSJ-18, hossza: 18,0 m
Típus:TMSJ-20, hossza: 20,0 m

A tengelyek egyenként történő mérésével a felhasználhatóság körének bővítése lehetséges, így kiváltható a napjainkban használt tengelyterhelésmérő, melynek adatai nem minősülnek hitelesnek.

A könnyebb elemek létrehozása lehetővé teszi a hídmérleg áttelepítését adott esetben új telephelyre (Pl.: autópályák kiszolgálására létesített bányákból) Az újrahasznosítással az üzemeltethetőségi idő megnő, magas szintű költséghatékonyság érhető el.

D) Projektjavaslat újdonságtartalma:

A projekt keretében kifejlesztett hídmérleg prototípus műszaki újdonsága az alábbiak szerint mutatkozik:

 • Súlyminimalizálás: az eddigi típusokkal ellentétben, a könnyített kivitelű elemek csak a járó felület kritikus részein vannak megerősítve.
 • Szállítás, telepítés: a jelenlegi alvázak szállítása a túl nagy méretek miatt nehezebben megoldható, ez a konstrukció lehetővé teszi az útvonalengedély nélkül szállíthatóságot, telepítéskor kisebb daru és kevesebb élő munkaerőigény, így költséghatékonyabb a helyszíni szerelés.
 • Moduláris kivitelből adódóan könnyebben áttelepíthető másik helyszínre, pl.: autópályák építésénél könnyen telepíthető, áthelyezhető egyik helyről a másikra.
 • Az egyes darabok kisebb méretéből adódóan a telepítésnél és üzem behelyezésnél is csökkenteni tudjuk az élő munkaerő igényt, mivel nincs szükség speciális járművekre a bedaruzáshoz.
 • A moduláris elemeknek köszönhetően a gyártás könnyen automatizálható, így a munkaerőigény itt is csökkenthető, ezzel gyártási hatékonyság és költségmegtakarítás érhető el.
 • Magas technológiai színvonalat képviselő részegységek beépítése – digitális cella lehetővé teszi a korszerű távvezérlést a jövőben.
 • A versenytársakkal szemben a termék piacképesebb, a méretek miatt csökken a bekerülési költség, a moduláris technológia lehetővé teszi több típus létrehozását, a mérleg alváz igény szerinti egyszerű méret változtatását.

E) Technológiai fejlesztés:

Jelen pályázat keretében megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak a Nemzeti intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott prioritási területekkel. Az általunk kifejlesztett prototípus hídmérleg hozzájárul ahhoz, hogy az érintett ágazat strukturálisan megújuljon, ezáltal a vállalkozás fenntartható növekedési pályára állva részt vállal a régió versenyképességének növekedésében.

Az S3 stratégiában megfogalmazott nemzeti specializációk közül hozzájárul az intelligens gyártás fejlesztéséhez azáltal, hogy a technológiai fejlődést követve a piaci igényeknek megfelelő termékfejlesztést helyezi középpontba. Az innovációs értékláncban technológiai megújulással képes a jelenleg használatos, de sok hátránnyal rendelkező hídmérleg koncepció továbbfejlesztésére, mellyel bővíti annak hasznosíthatóságát és megoldást talál az iparágban nagy kihívást jelentő logisztikai problémák kezelésére. Az S3 stratégiában megfogalmazott ágazati prioritások közül a fejlett gépipari technológiák alkalmazásához is hozzájárul a hídmérleg összeszerelése során magas technológiai színvonalú részegységek beépítésével, és ezzel az alkalmazhatóság további lehetőségeinek megteremtésével.

A projektünkben egy mobilabb mérleg kifejlesztését tűztük ki célul, amit egy kisebb darus tehergépkocsival is könnyedén lehet szállítani és mozgatni. Szükség esetén a megrendelő kérésére, saját darus tehergépkocsinkkal is meg tudunk oldani. Mérlegcsaládunk, amit a pályázat segítségével szeretnénk kifejleszteni négytől- nyolc cellásig, a mérőfelület tekintetében pedig 6x 3 méterestől – 20 x 3 méteresig terjedne, szerelhető rampás, oldalrámpás és süllyesztett kivitelben. A széleskörű felhasználhatóság az értékesítési esélyeink is növeli és megkönnyíti. A mérlegeket például javasoljuk útépítések mellé, ahol rövid ideig működnek, majd egy másik helyszínen újra hasznosításra kerül, így a költségeit jelentősen csökkenteni tudjuk. Az acél hídmérleg, több kisebb elem darab összecsavarozása révén kapcsolódik össze és alkot egy egységes darabot. A mobilitást növelendő a feljárást segítő acél rampák gyártását is az igényeknek és előírásoknak megfelelően rugalmasan tudjuk alakítani. Így, az eddigi híd szerkezetek terhelhetőségével és méreteivel megegyező tulajdonságokkal bír. A mérlegekhez egyenként 30 tonna teherbírású saválló cellákat építünk a szerkezet alá. A mérőműszer és a közösítő doboz Magyarországon készülő termékek.